Företagsflytt

Vi hjälper er med er flytt. Till exempel utför vi:

Packning och emballering

 

Flyttning inom Sverige såväl som ute i Europa

 

Skyddade boenden, sekretess, vräkning

 

Piano, flyglar och kassaskåp etc.

 

Kontors- och internflyttning

 

Demontering och montering av kontorsmöbler

Magasinering, lagring

 

Försäljning av flyttmaterial

Personaluthyrning

Samlastning för bättre pris