Privatflytt

Vi hjälper er mer er flytt. Till exempel utför vi:

Packning och emballering

Flyttning inom Sverige såväl som ute i Europa

Skyddade boenden, sekretess

Piano, flyglar, vapenskåp och kassaskåp etc.

Demontering och montering av möbler

Magasinering, lagring

Försäljning av flyttmaterial

Personaluthyrning

Samlastning för bättre pris